Antti Hyvärinen on valittu Navicre Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi

Antti Hyvärinen on valittu Navicre Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi 1.6.2021 alkaen. Antti toimi aiemmin tuotekehityspäällikön tehtävässä, hän on työskennellyt Navicrella vuodesta 2005 lähtien.

Navicre Oy liittyi osaksi TPG-konsernia (nykyisin Nordhealth) vuonna 2018. Tuolloin Olli Venemiehestä tuli yrityksen toimitusjohtaja. Jatkossa hän keskittyy Nordhealth konsernin terapialiiketoiminnan kehittämiseen.  “Viimeiset pari vuotta ovat olleet vauhdikasta aikaa ja olemme onnistuneet kasvattamaan verkkokoulutusliiketoimintaa suunnitelmien mukaisesti. Navisec-tuoteperheen parissa työskentelee kokenut tiimi ja Antti oli luonteva valinta yksikön johtoon. Antin vankasta tuotetuntemuksesta ja hyvistä kommunikaatiotaidoista on paljon apua toiminnan kehittämisessä jatkossa”, Venemies kommentoi.

Tänä vuonna Navicre Oy:lla tulee 20 vuotta täyteen. Toi­min­tan­sa al­ku­vai­heis­sa Na­vic­re to­teut­ti tie­to­jär­jes­tel­mien toi­mi­tuk­siin liit­ty­viä kon­sul­toin­ti­toi­mek­sian­to­ja. Vuonna 2008 aloitettiin kehittämään Navisec Flex -verkkokoulutusjärjestelmää. Se on nykyään käytössä kunnissa, kaupungeissa, oppilaitoksissa ja yrityksissä ympäri Suomea.

Tietoturvan ja tietosuojan huomioiminen ja varmistaminen on yksi organisaatioiden tärkeimmistä asioista. Pelkän teknisen tietoturvan varmistaminen ei riitä, vaan myös henkilöstö tulee kouluttaa ja ohjeistaa toimimaan oikein. Henkilöstön kouluttaminen ja erityisesti osaamisen varmistaminen sekä sen ylläpito, on usein raskasta ja aikaa vievää sekä myös kallista. Tähän Navicre Oy:llä vastataan helppokäyttöisellä ja kustannustehokkaalla Navisec Flex ohjelmistolla sekä siihen liittyvillä valmiilla koulutussisällöillä.

“Hyvä asiakaspalaute ja kokemus siitä, että Navisec Flex palvelukokonaisuus ratkaisee asiakkaidemme koulutustarpeita ovat asioita, joiden pohjalta on hyvä kehittää tuotetta eteenpäin. Koko liiketoiminnan ytimessä on asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen ja selkeät tavoitteet, joita kohti koko organisaatio kulkee. Tulemme jatkossa panostamaan Navisec Flex tuotteen uusien ominaisuuksien ja sisältöjen kehitykseen. Henkilökuntamme vahva asiantuntemus ja osaaminen tulevat olemaan jatkossakin avainasemassa palvelussamme.”, Antti Hyvärinen kertoo.