Mitä asiakastietolaki edellyttää sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoilta?

Asiakastietolaki edistää sosiaali- ja terveydenhuollon hyvinvointitietojen tietoturvallista käsittelyä. Lisäksi sen tarkoituksena on edistää asiakkaan tiedonsaantimahdollisuuksia asiakastietojensa käsittelystä.

Asiakastietolaissa todetaan, että sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajan on laadittava tietoturvasuunnitelma, jossa selvitetään miten asiakas- ja potilastietojen ja järjestelmien käsittelyyn liittyvät vaatimukset varmistetaan. Palvelunantajan tulee huolehtia henkilökunnan riittävästä asiantuntemuksesta ja osaamisesta asiakastietojen käsittelyssä. Henkilökunnalle tulee tarjota koulutusta tietosuojaan, tietoturvaan ja asiakastietojen käsittelyyn liittyen.

Tietoturvasuunnitelmassa tulee kuvata miten koulutuksia toteutetaan ja miten ihmisten osaamista seurataan. Palvelunantajan tulee pystyä osoittamaan, että henkilöstö on saanut koulutusta ja lisäksi myös osaamisen tasoa tulee seurata.

Miten nämä asiakastietolain edellyttämät tietosuoja- ja tietoturvakoulutukset sitten saa hoidettua ja miten niiden osoittaminen onnistuu?

Paras ja helpoin tapa hoitaa asiakastietolain koulutusvaatimukset on koulutuspalvelu Navisec Easy+. Se soveltuu erinomaisesti niin ammatinharjoittajalle kuin isommallekin yritykselle. Sieltä löytyy kattavat valmiit koulutussisällöt tietosuojasta ja tietoturvasta, GDPR-asioista ja lisäksi myös toimialakohtainen koulutus sosiaali- tai terveydenhuollon tietosuojasta ja tietoturvasta. Koulutussisällöt ovat aina ajan tasalla, niitä päivitetään jatkuvasti. Palvelun avulla on myös helppo yhdellä raportilla osoittaa, että henkilöstö on suorittanut koulutukset.

Navisec Easy+ on paras tapa hoitaa asiakastietolain edellyttämät koulutukset ja niiden osoitusvelvollisuus. Se on helppokäyttöinen avaimet käteen -palvelu, jonka avulla säästät aikaa, resursseja ja varmistat henkilöstön tietosuojaosaamisen.


Tutustu Navisec Easy+ palveluun