Antti Hyvärinen
Olemme lisänneet Navisec palveluun tietosuojavastaavan koulutuksen. Tietosuojavastaavan koulutus on lisätty Easy ja Easy+ palveluihin. Se on myös osa Navisec Flex -palvelun Tietosuojakoulutus yrityksille -pakettia. Tietosuojavastaavan koulutus on kattava tietopaketti, jossa käsitellään tietosuojavastaavan tehtäviä ja organisaation tietosuojaa ja tietoturvaa yleisesti. Paketti sisältää myös tietosuojan ja tietoturvan materiaalipankin, josta löytyy hyödyllistä materiaalia yrityksen tietosuojaprosessien tueksi. Koulutus soveltuu...
Lue lisää
Henkilöstön jatkuva tietosuojakoulutus on erittäin tärkeää. Työntekijöiden riittävä osaaminen on keskeinen tekijä organisaation tietoturvan kannalta. Ihmisten tulee ymmärtää tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvät asiat ja osata toimia oikein mahdollisissa uhkatilanteissa. Inhimilliset virheet ovat hyvin usein syynä tietomurroille tai tietosuojarikkomuksille. Tietosuoja- ja tietoturvakoulutusten järjestäminen on työlästä. Koulutusmateriaalien luominen itse ja pitäminen ajan tasalla vievät paljon aikaa. Yhtenä...
Lue lisää
Tietoturvaseteli tukee yritysten henkilöstön tietoturvakouluttamista. Tietoturvasta huolehtiminen on tärkeä asia mille tahansa yritykselle. Henkilöstön osaamisen jatkuva kehittäminen on olennainen osa tietoturvasta huolehtimista. Säännölliset tietosuoja- ja tietoturvakoulutukset ovat erinomainen tapa panostaa yrityksen tietoturvaan. Koulutusten järjestämiseen on nyt mahdollista hakea myös tukea valtiolta tietoturvasetelin muodossa. Valtioneuvosto teki lokakuussa päätöksen määräaikaisesta yrityksille myönnettävästä tietoturvan kehittämisen tuesta eli niin...
Lue lisää