Kategoria

Ajankohtaista
Asiakastietolaki edistää sosiaali- ja terveydenhuollon hyvinvointitietojen tietoturvallista käsittelyä. Lisäksi sen tarkoituksena on edistää asiakkaan tiedonsaantimahdollisuuksia asiakastietojensa käsittelystä. Asiakastietolaissa todetaan, että sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajan on laadittava tietoturvasuunnitelma, jossa selvitetään miten asiakas- ja potilastietojen ja järjestelmien käsittelyyn liittyvät vaatimukset varmistetaan. Palvelunantajan tulee huolehtia henkilökunnan riittävästä asiantuntemuksesta ja osaamisesta asiakastietojen käsittelyssä. Henkilökunnalle tulee tarjota koulutusta tietosuojaan, tietoturvaan...
Lue lisää
Tietosuojakoulutus yrityksille
Verk­ko­kou­lu­tus on erinomainen tapa säästää aikaa ja rahaa. Se on todella tehokasta verrattuna ta­va­no­mai­seen luen­to­kou­lu­tuk­seen. Ihmiset voivat suorittaa koulutuksia joustavasti omien työtehtäviensä lomassa. Koulutusta varten ei tarvitse varata erillisiä tiloja ja ei tarvitse miettiä mistä löytyisi kaikille sopiva ajankohta kouluttamiselle. Luentomuotoisessa kouluttamisessa on myös haastena oppimisen varmistaminen. Ihmiset saattavat kuunnella mielenkiinnolla luentoa, mutta on erittäin...
Lue lisää
1 2