Kategoria

Verkkokoulutukset
Tietosuojavastaava on organisaation erityisasiantuntija, jonka tehtävänä on varmistaa, että tietosuojasta ja siitä huolehtimisesta tullaan tietoiseksi ja jokainen osaa toimia oikein työtehtävissään. Tietosuojavastaavan tehtävään ei ole mitään tutkintovaatimusta, mutta sitä hoitavalla henkilöllä tulee olla erittäin hyvä ymmärrys tietosuojalainsäädännöstä ja tietoturvasta. Lainsäädäntö muuttuu ajan saatossa ja esiin nousee uusia erilaisia uhkia tietosuojaa liittyen. On siis erittäin tärkeää,...
Lue lisää
Henkilöstön jatkuva tietosuojakoulutus on erittäin tärkeää. Työntekijöiden riittävä osaaminen on keskeinen tekijä organisaation tietoturvan kannalta. Ihmisten tulee ymmärtää tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvät asiat ja osata toimia oikein mahdollisissa uhkatilanteissa. Inhimilliset virheet ovat hyvin usein syynä tietomurroille tai tietosuojarikkomuksille. Tietosuoja- ja tietoturvakoulutusten järjestäminen on työlästä. Koulutusmateriaalien luominen itse ja pitäminen ajan tasalla vievät paljon aikaa. Yhtenä...
Lue lisää
Navisec Easy on uusi yritysten tietosuojakoulutuksiin keskittyvä palvelu, jonka avulla niin ammatinharjoittaja kuin keskisuuri yrityskin saa hoidettua henkilöstön tietosuojakouluttamisen helposti, tehokkaasti ja laadukkaasti. Sen avulla on myös helppo osoittaa mitä koulutuksia henkilöstö on suorittanut. Navisec Easy on helpoin tapa varmistaa, että työntekijöiden tietosuojaosaaminen on aina ajan tasalla.  Navisec Easy on helppokäyttöinen avaimet käteen -tietosuojapalvelu, jonka...
Lue lisää
Perehdyttäminen voidaan mieltää työntekijän näkökulmasta pakolliseksi pahaksi, jossa katsellaan kasoittain Power Point -esityksiä, täytellään lomakkeita ja keskustellaan esimiehen kanssa uuteen työhön liittyvistä asioista. Parhaassa (tai pahimmassa) tapauksessa perehdytys kestää monta päivää, sisältäen kuitenkin usean tunnin verran tyhjäkäyntiä. Organisaatioissa, joissa on monta yksikköä ympäri Suomen, perehdytys on usein yksikön vetäjän vastuulla. Tämä aiheuttaa tilanteita, joissa eri...
Lue lisää
To­teu­ta EU:n tie­to­suo­ja-ase­tuk­sen vaa­ti­mus­ten en­sim­mäi­nen toi­men­pi­de. Kou­lu­ta ko­ko hen­ki­lös­tö verk­ko­kou­lu­tuk­sel­la tie­to­suo­ja- ja tie­to­tur­va­tie­toi­suu­teen.
Lue lisää
Tietosuojakoulutus yrityksille
Verk­ko­kou­lu­tus on erinomainen tapa säästää aikaa ja rahaa. Se on todella tehokasta verrattuna ta­va­no­mai­seen luen­to­kou­lu­tuk­seen. Ihmiset voivat suorittaa koulutuksia joustavasti omien työtehtäviensä lomassa. Koulutusta varten ei tarvitse varata erillisiä tiloja ja ei tarvitse miettiä mistä löytyisi kaikille sopiva ajankohta kouluttamiselle. Luentomuotoisessa kouluttamisessa on myös haastena oppimisen varmistaminen. Ihmiset saattavat kuunnella mielenkiinnolla luentoa, mutta on erittäin...
Lue lisää