Järvenpää kouluttaa henkilöstönsä huolella tietosuoja-asioihin

Järvenpään kaupungissa on tänä vuonna ohjeistettu, että koko henkilöstö käy yleisen tietoturva- ja tietosuojakoulutuksen. Sen lisäksi useat ammattiryhmät käyvät omaan työhönsä kohdennetun koulutusosion. Se tarkoittaa tietosuojavastaava Mirella Miettiselle 2300 työntekijän ja lisäksi vielä luottamushenkilöiden koulutuksen valvomista.

”Lokakuussa kun katsoin, kaikki eivät vielä olleet käyneet koulutusta. Niissä ammattiryhmissä, joissa asia on tärkeä, esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollossa, koulutuksen suorittaneita oli paljon enemmän. Heillä myös asiaa seurataan tarkemmin”, Miettinen kertoo.

Sisäänajoa asia hänestä vielä vähän vaatii.

Ison henkilömäärän kouluttamisessa haaste on siinä, että saa esimiehet ja johdon sitoutumaan asiaan, ja välittämään viestin alaisilleen.

”Navisec-järjestelmän yksikkörakennetta tullaan vielä mukauttamaan paremmin organisaation rakennemuutoksia vastaamaan. Siten pystytään antamaan oikeuksia esimiehille, jotta heidän on helpompi seurata työntekijöiden suorituksia suoraan järjestelmästä”, Miettinen sanoo.

Verkkokoulutuksesta kertyvä osaamisrekisteri on helppo ja hyvä keino osoittaa EU:n tietosuoja-asetuksen velvoitteita.

Navisec-verkkokoulutuksen pääkäyttäjänä Miettinen raportoi tilastoja johdolle. Niistä nähdään myös koulutustarpeita. Jos jossain ammattiryhmissä moni vastaa koulutuksessa väärin samoihin asioihin, siitä löytyy selvä lisäkoulutuksen paikka.

”Siitäkin vielä keskustellaan, mikä on tietosuoja, mikä tietoturva tai henkilötieto. Kaikille se ei ole selvää. Gdpr on tarkentanut asioita.”

Navisec-järjestelmä Järvenpäähän on hankittu vuonna 2014, jo ennen Miettisen tuloa tietosuojavastaavaksi kaksi vuotta sitten. Miettinen on kuitenkin tyytyväinen muiden tekemään ratkaisuun.

”Olemme tänä vuonna hankkineet lisäpalikoita ja käyttäneet ohjelmaa paremmin hyödyksi”, hän toteaa.

Palautetta Navicrelle on hänestä helppo antaa. Yhteistyö toimii.

”Koulutuksista huomaa, että niitä päivitetään ja pidetään ajan tasalla. Kun koulutuksen käy joka vuosi, tekstejä on vaihdettu ja vastaan tulee eri kysymyksiä.”

Lue lisää Navicren tuotteista täältä.