Sote-alan asiakastietojen käsittelyn lakiuudistus


Sote-alan asiakastietojen käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä ollaan uudistamassa ja yhtenäistämässä. Organisaatioiden kannattaa jo hyvissä ajoin miettiä kuinka kouluttaa henkilöstölle tarvittavat asiat uusiin lakeihin ja tietojenkäsittelyyn liittyen.

Hallitus antoi eduskunnalle esityksen laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä 27.10.2022. Uusi asiakastietolaki on vahvistettu 14.4.2023 ja se tulee siirtymäsäännöksineen voimaan 1.1.2024.

Uudistuksen tavoitteena on yhtenäistää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen ja asiakirjojen käsittelyä sekä tietojärjestelmiä koskevaa sääntelyä.

  • Tarkoitus on yhdistää asiakastietolaki, potilasasiakirja-asetus ja laki sosiaalihuollon asiakirjoista sekä asiakas- ja potilaslakeihin sisältyvä tiedonhallinnan sääntely.
  • Sääntelyn yhtenäistämisen lisäksi uuteen lakiin on tarkoitus tuoda mukaan esimerkiksi sote-uudistuksen edellyttämää tiedonsaantioikeuksia koskevaa sääntelyä.
  • Lisäksi toteutetaan valtakunnallisen lääkityslistan edellyttämä sääntely.

Uutta lakia tullaan soveltamaan kaikkeen sote-palvelujen järjestämisen ja toteuttamisen tarkoituksessa tehtävään asiakastietojen käsittelyyn riippumatta siitä, onko kyse sähköisestä, kirjallisesta vai suullisesta käsittelystä.

Kun lakiuudistukset tulevat voimaan, on tärkeää järjestää henkilöstölle koulutusta jossa käsitellään uusien lakien mukanaan tuomat muutokset. Mikäli käytössä on vanhoihin lakeihin perustuvia koulutusmateriaaleja, ne tulee päivittää. Koulutusmateriaalien päivittäminen on työlästä ja aikaa vievää. Hankkimalla verkkokoulutuspalvelun, jossa koulutussisällöt päivittyvät vuosittain, säästyy paljon resursseja ja käytössä on aina ajantasaiseen lainsäädäntöön perustuvat tietosuojan koulutussisällöt.

Navisec-palvelusta löytyy kattavat sote-alalle räätälöidyt syventävät tietosuojakoulutukset. Koulutussisällöt päivitetään vuosittain, joten käyttäjien ei tarvitse huolehtia niiden ajantasaisuudesta. Navisec palvelun avulla onnistuu sote-alalla toimivan yrityksen henkilökunnan laadukas tietosuojakoulutus helposti.