Miksi verkkoperehdytys kannattaa?

Perehdyttäminen voidaan mieltää työntekijän näkökulmasta pakolliseksi pahaksi, jossa katsellaan kasoittain Power Point -esityksiä, täytellään lomakkeita ja keskustellaan esimiehen kanssa uuteen työhön liittyvistä asioista. Parhaassa (tai pahimmassa) tapauksessa perehdytys kestää monta päivää, sisältäen kuitenkin usean tunnin verran tyhjäkäyntiä.

Organisaatioissa, joissa on monta yksikköä ympäri Suomen, perehdytys on usein yksikön vetäjän vastuulla. Tämä aiheuttaa tilanteita, joissa eri työntekijät eri yksiköissä voivat saada eriarvoisen ja -tasoisen perehdytyksen.

Verkkokoulutusalustalla toteutettu perehdytys pyrkii ratkaisemaan nämä ja muutaman muun ongelma kohdan:

Joustavuus

Perehdytyksen voi käydä määritetyssä ajassa omaan tahtiin. Materiaali on heti saatavilla, eikä sen läpikäynti vaadi kahden ihmisen työpanosta.

Perehdytystä varten ei tarvitse varata erillistä tilaa, vaan perehdytyksen voi tehdä omalta työpisteeltä.

Tasa-arvoinen kohtelu yksiköstä riippumatta

Kaikilla uusilla työntekijöillä on yhtäläiset lähtökohdat aloittaa työnsä perehdytyksen jälkeen, kun materiaali on kaikille sama ja se käydään ennalta määritellyillä painotuksilla lävitse. Kaikilla on siis sama perehdytys-polku.

Perehdytyksen seuranta

Esimiehellä olisi hyvä olla helppo ja selkeä tapa seurata perehdytyksen etenemistä. On tärkeää voida seurata reaaliaikaisesti työntekijän etenemistä perehdytys-polulla. Tämä mahdollistaa myös parhaan mahdollisen tuen antamisen, sillä esimies näkee suoraan, mikäli jokin osa-alue on jäänyt tekemättä. Tällöin esimies ja työntekijä voivat yhdessä keskustella aiheesta.

Lopuksi

On hyvä muistaa, että vaikka erilaiset verkkokoulutusalustat, kuten vaikka Navisec, mahdollistavat tehokkaan ja joustavan perehdytyksen, mikään ei korvaa aitoa vuorovaikutusta. On tärkeää, että esimies tukee työntekijää perehdytyksen aikana ja antaa arvokasta lisätietoa.

 

Varaa tästä aika esittelyyn, niin kerromme lisää Navisec-palvelusta.

Tilaa uutiskirje