Navicre on julkaissut uuden Whistleblow-palvelun

Navisec Whistleblow on uusi palvelu, joka mahdollistaa organisaatioille EU:n Whistleblower-direktiivin edellyttämät sisäiset ja ulkoiset ilmoituskanavat. Ilmoitusten käsittely tapahtuu turvallisesti ja luotettavasti Navisec palvelussa asiakkaan valtuuttamien käsittelijöiden toimesta. Whistleblow-palvelu on mahdollista liittää Navisec-verkkokoulutuspalveluun tai sen voi hankkia erikseen.

Viime vuosina on aiempaa selvemmin noussut esille, miten tärkeää on tarjota turvallinen keino organisaatioissa tapahtuvasta väärinkäytöksestä ilmoittamiseen. Mediassa on noussut esiin useita tilanteita, joissa laitonta tai epäeettistä toimintaa todistanut henkilö ei ole tehnyt ilmoitusta, koska on kokenut ilmoituksen tekemisen vaikeaksi tai pelännyt siitä syntyviä seuraamuksia työuralleen. Navisec Whistleblow -palvelun avulla varmistatte, että mahdollisista organisaatiossa tapahtuvista väärinkäytöksistä ilmoittaminen on turvallista ja sen voi tehdä anonyymisti.

Vuonna 2019 voimaan astunut EU:n Whistleblower-direktiivi edellyttää, että väärinkäytöksestä voidaan tehdä ilmoitus niin, että ilmoittajan henkilötiedot eivät paljastu. Whistleblower-direktiivin kansallista täytäntöönpanoa Suomessa on valmisteltu ja Suomen hallitus on antanut siitä eduskunnalle esityksen 19.9.2022. Kaikilla organisaatioilla, joilla on yli 50 työntekijää, tulee olla ilmoituskanava, joka mahdollistaa anonyymin ilmoittamisen. 

Navisec Whistleblow – palvelu lisää organisaatioiden toiminnan läpinäkyvyyttä, kun henkilökunnalla ja muilla sidosryhmillä on mahdollisuus nostaa epäkohtia esiin. Se on erinomainen työkalu organisaation johdolle ja vastuuhenkilöille, sillä sen avulla mahdolliset väärinkäytökset päätyvät varmemmin heidän tietoonsa ja niihin voidaan puuttua jo aikaisessa vaiheessa. Epäeettisestä tai laittomasta toiminnasta ilmoittaminen ehkäisee väärinkäytöksen jatkumista tulevaisuudessa, joten se on koko työyhteisön etu.

Kannattaa siis ehdottomasti tutustua Navisec Whistleblow -palveluun ja hankkia se käyttöön pian. Se on helppokäyttöinen avaimet käteen -ratkaisu, jonka avulla varmistatte, että organisaationne täyttää lainsäädännön asettamat vaatimukset.