Whistleblower-lainsäädäntö voimaan

Whistleblower-lainsäädäntö on nyt hyväksytty. Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta sekä siihen liittyvistä laeista. Lisätietoa aiheesta löytyy täältä.

Whistleblow-ilmoituskanavan on tarkoitus mahdollistaa turvallinen ja anonyymi ilmoittaminen, organisaatioissa tapahtuvasta laittomasta tai epäeettisestä toiminnasta. Julkishallinnon organisaatioilla ja yli 250 ihmistä työllistävillä yrityksillä on kolmen kuukauden siirtymäaika lain vaatiman ilmoituskanavan järjestämiseen. 50-249 henkeä työllistävillä yrityksillä siirtymäaika on vuosi.

Navisec -Whistleblow on helppokäyttöinen ja kaikki vaatimukset täyttävä palvelu, jonka avulla pystytte helposti järjestämään uuden lain vaatiman ilmoituskanavan. Lisätietoja palvelusta löydätte täältä.