Terveydenhuolto- ja sosiaaliala

Navisecilla huolehdit, että henkilöstön ja asiakkaiden arkaluontoiset tiedot pysyvät salassa. Oikein kouluttautumalla jokainen henkilöstön jäsen tuntee toimintatavat, joilla varmistetaan tietosuojan toteutuminen.

Uuden asiakastietolain mukaisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajien on tehtävä tietoturva- ja tietosuojakäytäntöjä kuvaava tietoturvasuunnitelma, joka korvaa aiemman omavalvontasuunnitelman. Tietoturvasuunnitelmaan tulee liittää kuvaus toimenpiteistä, joilla varmistetaan henkilöstön koulutus sekä osaamisen ylläpito ja kehittäminen. 

Navisec-palvelulla henkilöstön kouluttaminen ja osaamisen ylläpito hoidetaan tehokkaasti aikaa säästäen. Jokainen suorittaa verkkokoulutuksen vaivattomasti itselleen sopivalla hetkellä tarvitsemassaan ajassa työnsä ohessa. Vuosittain päivittyvät sisällöt varmistavat, että osaaminen pysyy ajan tasalla.

Henkilöstön etenemistä on helppoa seurata suunnittelutyökalun avulla, ja interaktiivinen osaamisen arviointi täyttää henkilökunnan osaamisen osoitusvelvollisuuden vaatimukset. Koko henkilöstön suoritukset löytyvät yhdestä paikasta, joten osaaminen on helppoa todistaa esimerkiksi viranomaisille.

Tarjoamme useita toimialalle räätälöityjä koulutussisältöjä esim. toimialakohtaisesta tietosuojasta ja tietoturvasta, työhyvinvoinnista ja työsuojelusta, lääkehoidosta ja säteilysuojauksesta. Navisecilla organisaation ei tarvitse kuin valita koulutukset, seurata edistymistä ja todistaa kouluttautuminen.

 

Varaa esittely

Terveydenhuolto- ja sosiaaliala

Ominaisuudet

j

Toimii nettiselaimella kaikilla päätelaitteilla

Navisec on selainpohjainen verkkokoulutusympäristö (Saas- palvelu) ja se toimii kaikilla päätelaitteilla (tietokone, älypuhelin, tablet-laite).

b

Helppo käyttää

Koulutusjärjestelmän suunnittelussa on panostettu erityisesti hyvään käytettävyyteen. Helppokäyttöisyys näkyy mm. siinä, että peruskäyttäjät eivät tarvitse koulutusjärjestelmään käyttökoulutusta.

b

Koulutussisällöt

Navisec-järjestelmään voidaan tuoda Navicren tuottamia valmiita verkkokursseja. Lisäksi organisaatio voi rakentaa työkalun avulla omia verkkokoulutuksia.

Asiakkaitamme