Navisec lisäpalvelut

Meiltä löytyy laaja valikoima koulutuksia joilla voitte täydentää Navisec järjestelmänne koulutusvalikoimaa. Uusimpana lisäyksenä lisäpalveluvalikoimaan on tullut Whistleblow-ilmoituskanava. Sen avulla täytätte Whistleblower-direktiivin vaatimukset helposti ilman uusia järjestelmähankintoja.

Luottamushenkilöiden tietosuoja ja tietoturvakoulutus

Koulutus on suunnattu julkishallinnon toimijoiden luottamushenkilöille, kuten kuntien ja kaupunkien valtuutetuille. Siinä käydään tietosuoja-asioita läpi luottamushenkilön näkökulmasta. Koulutuksessa käsitellään mm. seuraavia aiheita:

 • Tietosuojan ja tietoturvan tärkeimmät perusteet ja muistilista
 • Viranomaisten toiminnan julkisuus
 • Tiedonsaantioikeus
 • Päätöksentekotavat ja kokousten julkisuus
 • Tietojen julkisuus ja salassapito

Koulutus saatavilla suomeksi ja ruotsiksi.

Koko henkilöstön tietosuoja ja tietoturvakoulutus

Tämän koulutuksen avulla työntekijät saavat kattavan opastuksen tietosuoja- ja tietoturva-asioihin. Jokaisen organisaation työntekijän tulee suorittaa tämä opintokokonaisuus. Siinä käsitellään mm. seuraavia aiheita:

 • Tietosuojan ja tietoturvan perusteet
 • Tietosuojalainsäädäntö
 • Henkilötiedot ja niiden käsittely
 • Henkilöstön tietoturvallinen toiminta
 • Tietojen kalastelu
 • Etätyön tietoturva ja tietosuoja
 • Tietoturva sosiaalisessa mediassa
 • Arjen uhkatilanteet
 • Tietojen julkisuus ja salassapito

Koulutus saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Turvallinen tiedonhallinta johdolle ja esihenkilöille

Koulutuksessa käsitellään tiedonhallintaa ja siihen liittyviä asioita. Koulutuksessa käsitellään mm. seuraavia asioita:

 • Tiedonhallinan järjestäminen
 • Käsittelyyn liittyvä ohjeisto
 • Muutosvaikutusten arviointi
 • Tietoturvallisuus
 • Riskienhallinta 

Koulutus saatavilla suomeksi

Whistleblow-ilmoituskanava

Helppokäyttöinen palvelu, jonka avulla täytätte whistleblower -direktiivin vaatimukset. Mahdollistaa täysin anonyymin ilmoittamisen ja palvelun avulla voidaan hoitaa sekä sisäiset että ulkoiset ilmoituskanavat. Palvelun mahdollistaa mm. seuraavat asiat:

 • Sisäisten ja ulkoisten ilmoitusten lähettämisen ja hallinnan
 • Rajattoman kategoriahallinnan
 • Rajattoman ja täysin räätälöitävissä olevan käsittelijähallinnan
 • Anonyymin keskustelumahdollisuuden ilmoittajan kanssa
 • Automaattiset notifikaatiot ilmoitusten käsittelijöille
 • Sisäiset muistiinpanot ilmoituksiin liittyen
 • Käyttöönottokoulutuksen

Omat kurssit

Tämän lisäpalvelun avulla pystytte tuottamaan omia koulutussisältöjä Navisec ympäristöönne.

GDPR-koulutus

GDPR (EU:n yleinen tietosuoja-asetus) -koulutus soveltuu erityisesti sellaisille työntekijöille, jotka käsittelevät työtehtävissään henkilötietoja. Siinä käydään läpi miten henkilötietoja käsitellään noudattaen EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Koulutuksessa käsitellään mm. seuraavia aiheita:

 • Rekisterinpitäjän velvollisuudet
 • Rekisteröityjen oikeudet
 • Tietojen siirtäminen EU alueen ulkopuolelle
 • Ulkoistaminen ja tietojenkäsittelysopimus
 • Tietosuoja-asetuksen soveltamisen valvonta
 • Vastuut ja sanktiot
 • Esihenkilön muistilista

Koulutus saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Opetustoimen tietosuoja- ja tietoturvakoulutus

Syventävä koulutuskokonaisuus opettajille ja muille opetustoimen parissa työskenteleville. Siinä käsitellään mm. seuraavia aiheita:

 • Henkilötietojen käsittely opetustoimessa
 • Asikirjojen käsittely opetustoimessa
 • Tietojen luovutus opetustoimessa
 • Salassapito ja tietosuoja opetustoimessa

Koulutus saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Varhaiskasvatuksen tietosuoja- ja tietoturvakoulutus

Syventävä koulutuskokonaisuus, joka soveltuu esim. päiväkodissa työskenteleville. Siinä käsitellään mm. seuraavia aiheita:

 • Henkilötietojen käsittely varhaiskasvatuksessa
 • Asiakirjojen käsittely varhaiskasvatuksessa
 • Tietojen luovutus varhaiskasvatuksessa
 • Salassapito ja tietosuoja varhaiskasvatuksessa

Koulutus saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Sosiaalihuollon tietosuoja- ja tietoturvakoulutus

Syventävä koulutuskokonaisuus sosiaalihuollon parissa työskenteleville. Siinä käsitellään mm. seuraavia aiheita:

 • Asiakasasiakirjojen käsittely
 • Asiakastietojen suojaaminen
 • Asiakirjojen luovutus
 • Asiakkaan oikeudet

Koulutus saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Terveydenhuollon tietosuoja- ja tietoturvakoulutus

Syventävä koulutuskokonaisuus terveydenhuollon parissa työskenteleville. Siinä käsitellään mm. seuraavia aiheita:

 • Potilasasiakirjojen käsittely
 • Potilastietojen suojaaminen
 • Potilastietojen luovutus
 • Potilaan oikeudet

Koulutus saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.