Navisec tietosuojapalvelu

Navisec Easy tietosuojapalvelu
Navisec Easy on helppokäyttöinen tietosuojapalvelu, josta löytyy kattavat tietosuojan koulutussisällöt. Palvelun käyttö on helppoa eikä vaadi erillistä koulutusta. Vastuuhenkilöiden käyttöön Navisec tarjoaa kattavat  raportointiominaisuudet, joiden avulla henkilökunnan osaamisen ja osaamispuutteiden selvittäminen on vaivatonta. Suoritusmerkintätiedot taas ovat oleellisia osoitusvelvollisuuden näkökulmasta.

Henkilöstön tietoturva ja tietosuoja
Koko henkilöstölle sopiva koulutuspaketti sisältää kattavan ja päivittyvän sisällön tietoturva- ja tietosuoja-asioista. Koulutuksessa käydään läpi mm. henkilöstön tietoturvallista toimintaa, tietoturvaa sosiaalisessa mediassa ja henkilötietojen käsittelyä. Koulutuksessa käydään läpi ne asiat, jotka henkilöstön tulee tietää EU:n tietosuoja-asetuksesta. Interaktiivinen osaamisen arviointi varmistaa oppimisen.

Henkilötietoja käsittelevien GDPR-koulutus
Esimiehille, vastuuhenkilöille ja kaikille henkilötietoja käsitteleville suunnattu kattava koulutus EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen tuomista vaatimuksista. Siinä käydään läpi muun muassa henkilörekisterin ylläpitäjän vastuut ja velvollisuudet, miten hoidetaan osoitusvelvollisuus ja mitkä ovat rekisteröidyn oikeudet. Koulutusmoduulia voi hyödyntää tiivistettynä GDPR-oppaana ja tukityökaluna. Sen avulla voi osoittaa vastuuhenkilöiden riittävän laajan osaamisen.

Terveydenhuollon tietoturva ja tietosuoja
Koulutus on suunnattu terveydenhuollon henkilöstölle ja niille, jotka työtehtävissään käsittelevät potilastietoja. Koulutus sisältää kyseistä toimialaa koskevat tietosuoja- ja tietoturvavaatimuksiin liittyvät aihekokonaisuudet.