Tietosuojakoulutus yrityksille

Yrityksille suunnattu koulutuspaketti, joka sisältää koko henkilöstölle soveltuvan tietosuoja- ja tietoturvakoulutuksen sekä GDPR (EU:n yleinen tietosuoja-asetus) -koulutuksen.

Koko henkilöstölle suunnattun tietosuoja- ja tietoturvakoulutuksen avulla työntekijät saavat kattavan opastuksen tietosuojan ja tietoturvan perusasioihin. Jokaisen organisaation työntekijän kannattaa suorittaa tämä opintokokonaisuus. Siinä käsitellään mm. seuraavia aiheita:

 • Tietosuojan ja tietoturvan perusteet
 • Tietosuojalainsäädäntö
 • Henkilötiedot ja niiden käsittely
 • Henkilöstön tietoturvallinen toiminta
 • Tietojen kalastelu
 • Etätyön tietoturva ja tietosuoja
 • Tietoturva sosiaalisessa mediassa
 • Arjen uhkatilanteet
 • Tietojen julkisuus ja salassapito

Koulutus saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

GDPR (EU:n yleinen tietosuoja-asetus) -koulutus soveltuu erityisesti sellaisille työntekijöille, jotka käsittelevät työtehtävissään henkilötietoja. Siinä käydään läpi miten henkilötietoja käsitellään noudattaen EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Koulutuksessa käsitellään mm. seuraavia aiheita:

 • Rekisterinpitäjän velvollisuudet
 • Rekisteröityjen oikeudet
 • Tietojen siirtäminen EU alueen ulkopuolelle
 • Ulkoistaminen ja tietojenkäsittelysopimus
 • Tietosuoja-asetuksen soveltamisen valvonta
 • Vastuut ja sanktiot
 • Esihenkilön muistilista

Koulutus saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Tutustu muihin Navisec Flex -palvelun koulutuspaketteihin:

Julkisen toimijan tietosuoja

Koko henkilöstön tietosuojakoulutus, GDPR-koulutus, luottamushenkilöiden tietosuojakoulutus ja turvallisen tiedonhallinnan koulutus.

Lue lisää

Tietosuojakoulutus hyvinvointialueille

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuoja

Tietosuojakoulutus sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle.

Lue lisää

Sivistystoimen tietosuoja

Paketti sisältää tietosuojakoulutukset sekä opetustoimen että varhaiskasvatuksen henkilöstölle. 

Lue lisää