Julkisen toimijan tietosuoja

Kunnille, kaupungeille ja muille julkishallinnon toimijoille suunnattu koulutuspaketti, joka sisältää koko henkilöstölle soveltuvan tietosuoja- ja tietoturvakoulutuksen, GDPR (EU:n yleinen tietosuoja-asetus) -koulutuksen, luottamushenkilöiden tietosuojakoulutuksen ja turvallisen tiedonhallinnan koulutuksen.

Koko henkilöstön tietosuoja- ja tietoturvakoulutus

Tämän koulutuksen avulla työntekijät saavat kattavan opastuksen tietosuoja- ja tietoturva-asioihin. Jokaisen organisaation työntekijän tulee suorittaa tämä opintokokonaisuus. Siinä käsitellään mm. seuraavia aiheita:

 • Tietosuojan ja tietoturvan perusteet
 • Tietosuojalainsäädäntö
 • Henkilötiedot ja niiden käsittely
 • Henkilöstön tietoturvallinen toiminta
 • Tietojen kalastelu
 • Etätyön tietoturva ja tietosuoja
 • Turvallinen toiminta digimaailmassa
 • Arjen uhkatilanteet
 • Identiteettivarkaudet
 • Tietojen julkisuus ja salassapito

Koulutus saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Luottamushenkilöiden tietosuoja ja tietoturvakoulutus

Koulutus on suunnattu julkishallinnon toimijoiden luottamushenkilöille, kuten kuntien ja kaupunkien valtuutetuille. Siinä käydään tietosuoja-asioita läpi luottamushenkilön näkökulmasta. Koulutuksessa käsitellään mm. seuraavia aiheita:

 • Tietosuojan ja tietoturvan tärkeimmät perusteet ja muistilista
 • Viranomaisten toiminnan julkisuus
 • Tiedonsaantioikeus
 • Päätöksentekotavat ja kokousten julkisuus

Koulutus saatavilla suomeksi ja ruotsiksi.

GDPR-koulutus

GDPR (EU:n yleinen tietosuoja-asetus) -koulutus soveltuu erityisesti sellaisille työntekijöille, jotka käsittelevät työtehtävissään henkilötietoja. Siinä käydään läpi miten henkilötietoja käsitellään noudattaen EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Koulutuksessa käsitellään mm. seuraavia aiheita:

 • Rekisterinpitäjän velvollisuudet
 • Rekisteröityjän oikeudet
 • Tietojen siirtäminen EU alueen ulkopuolelle
 • Ulkoistaminen ja tietojenkäsittelysopimus
 • Tietosuoja-asetuksen soveltamisen valvonta
 • Vastuut ja sanktiot
 • Esihenkilön muistilista
 • Vaikutustenarviointi

Koulutus saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Turvallinen tiedonhallinta johdolle ja esihenkilöille

Koulutuksessa käsitellään tiedonhallintaa ja siihen liittyviä asioita. Koulutuksessa käsitellään mm. seuraavia asioita:

 • Tiedonhallinan järjestäminen
 • Käsittelyyn liittyvä ohjeisto
 • Muutosvaikutusten arviointi
 • Tietoturvallisuus
 • Riskienhallinta 

Koulutus saatavilla suomeksi

Tutustu muihin Navisec Flex -palvelun koulutuspaketteihin:

Tietosuojakoulutus yrityksille

Tietosuojakoulutus yrityksille

Koko henkilöstön tietosuojakoulutus ja GDPR (EU:n yleinen tietosuoja-asetus) -koulutus 

Lue lisää

Tietosuojakoulutus hyvinvointialueille

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuoja

Tietosuojakoulutus sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle.

Lue lisää

Sivistystoimen tietosuoja

Tietosuojakoulutus opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstölle. 

Lue lisää