Tietoturvaseteli tarjoaa yrityksille tukea tietoturva-asioiden kouluttamiseen henkilöstölle

Tietoturvaseteli on Liikenne- ja viestintäviraston myöntämä tuki yritysten tietoturvan kehittämiseen. Sitä voivat hakea yhteiskunnan kannalta elintärkeät yritykset eli niin sanotut huoltovarmuuskriittiset yritykset. Tietoturvaseteliä voidan käyttää henkilöstön tietoturvakoulutusten järjestämiseen.

Henkilöstön tietosuoja- ja tietoturvakouluttaminen on todella tärkeää

Yritysten ja organisaatioiden on todella tärkeää huolehtia tietoturvasta. Niiden tulee huolehtia, että tekniset turvallisuusratkaisut ovat kunnossa. Sen lisäksi on kuitenkin tärkeää pitää myös ihmisten osaaminen ajan tasalla. Työntekijöiden täytyy tietää miten toimia päivittäisissä työtehtävissä noudattaen tietoturvaan ja tietosuojaan liittyviä periaatteita.

Helpoin tapa järjestää henkilöstölle säännöllistä tietosuoja- ja tietoturvakoulutusta on hankkia helppokäyttöinen koulutuspalvelu, josta löytyy valmiit koulutussisällöt jotka ovat aina ajan tasalla. Näin henkilöstön osaaminen kehittyy jatkuvasti ja kaikki uudetkin työntekijät on helppo kouluttaa perehdytyksen yhteydessä, eikä asian hoitaminen vie resursseja ja aikaa muilta asioilta.

Tietoturvaseteli – miten sitä voi hakea?

Tietoturvaseteliä haetaan Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta. Tietoturvasetelien myöntämiseen on varattu 6 miljoonan euron määräraha. Tietoturvaseteleitä voidaan myöntää niin kauan kuin määrärahaa riittää. Tietoturvasetelin voi saada 1.12.2022 – 31.12.2024 välisenä aikana tehtyihin toimenpiteisiin. Tuki on kertaluontoinen.

Tietoturvaseteli on suunnattu Suomeen rekisteröidyille yrityksille, jotka kuuluvat yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittiselle toimialalle ja tarjoavat sellaisia perusrakenteita, palveluja ja niihin liittyviä toimintoja, jotka ovat välttämättömiä yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen ylläpitämiseksi.

Pk-yritykset voivat saada tukea enintään 15 000 euroa ja sitä voidaan käyttää yrityksen henkilökunnan kouluttamiseen tai muuhun osaamisen kehittämiseen taikka muuhun vastaavaan yrityksen tietoturvallisuutta kehittävään toimeen.

Tästä pääset Traficomin sivuille, josta löytyy tietoturvasetelin hakulomake.

Hyödynnä tietoturvaseteli Navisec-palvelun hankintaan

Tietoturvaseteliä voi hyödyntää esimerkiksi Navisec Easy -palvelun hankkimiseen. Se on helppo ja tehokas tapa järjestää yrityksen tietosuoja- ja tietoturvakoulutukset. Saatte käyttöönne valmiit ja jatkuvasti päivittyvät koulutussisällöt ja lisäksi palvelun avulla on helppo osoittaa mitä koulutuksia ihmiset ovat suorittaneet.

Tutustu Navisec Easy -palveluun!