Ilmainen luottamushenkilön tietoturvan ja tietosuojan muistilista

Ilmainen luottamushenkilön tietoturvan ja tietosuojan muistilista

0,00 

Kuvaus

Tietoturvasta ja tietosuojasta huolehtiminen on kaikkien vastuulla. Organisaation koko henkilöstön täytyy huomioida tietoturva- ja tietosuoja-asiat omassa toiminnassaan. Julkishallinnon organisaatioiden luottamushenkilöillä on lisäksi poliittinen ja eettinen vastuu toiminnastaan. He toimivat myös virkavastuun alla.

Luottamustoimen vastuullinen hoitaminen tarkoittaa sitä, että noudatetaan kaikessa
toiminnassa lakeja, määräyksiä, hallintosääntöä ja muita organisaation ohjeita.

Olemme keränneet tähän muistilistaan muutamia asioita,
jotka luottamushenkilöiden on tärkeää tietää.